/ / Prodejní kalkulačka v aplikaci Excel VBA

Prodejní kalkulačka v aplikaci Excel VBA

Níže se podíváme na program v Excel VBA že vypočítá celkový prodej každého zaměstnance po dobu tří let.

Situace:

Prodejní kalkulačka v aplikaci Excel VBA

Ostatní dva listy mají stejné nastavení, ales různými kombinacemi měsíců a zaměstnanců a různými prodejními čísly. Existuje několik způsobů, jak vypočítat celkový prodej každého zaměstnance v aplikaci Excel, ale uvidíme, že to lze provést v aplikaci Excel VBA velmi snadno.

Umístěte na pracovní list příkazové tlačítko a přidejte následující řádky kódu:

1. Nejprve deklarujeme tři proměnné a jeden objekt pracovního listu. Jedna proměnná typu String nazýváme zaměstnanec, jedna proměnná typu Integer nazýváme celkem, jeden objekt pracovního listu, který nazýváme list, a jednu proměnnou typu Integer nazýváme i.

Dim employee As String, total As Integer, sheet As Worksheet, i As Integer

2. Inicializujeme dvě proměnné. Inicializujeme celkovou proměnnou s hodnotou 0. Používáme funkci InputBox pro získání jména zaměstnance od uživatele.

total = 0
employee = InputBox("Enter the employee name (case sensitive)")

Zadejte název zaměstnance

3. Poté, co uživatel zadá jméno zaměstnance, chceme vypočítat celkový prodej tohoto zaměstnance. Sešit se skládá ze tří listů. Chceme program, který lze ještě použít, pokud budou v budoucnu přidány listy. Proto používáme následující řádek:

For Each sheet In Worksheets

4. Začneme další smyčku For Next.

For i = 2 To 13

5. Pokud se zadané jméno zaměstnance shoduje se jménem zaměstnance ve sloupci B, Excel VBA přidá číslo prodeje k celkové proměnné. Přidejte následující řádky kódu:

If sheet.Cells(i, 2).Value = employee Then
    total = total + sheet.Cells(i, 3).Value
End If

6. Nezapomeňte uzavřít obě smyčky.

    Next i
Next sheet

7. Konečně zobrazujeme celkový prodej zaměstnanců pomocí zprávy msgbox.

MsgBox "Total sales of " & employee & " is " & total

8. Otestujte program.

Výsledek pro Davida:

Výsledek prodejní kalkulačky

Také si přečtěte: