/ / Excel VBA Změna vlastností

VBA Property VBA změnit velikost

The Změnit velikost majetku v Excel VBA provede rozsah (pod okrajem pouze pro ilustraci) určitý počet řádků a sloupců větší nebo menší. Vlastnost Změnit velikost vždy používá jako počáteční bod levou horní buňku rozsahu.

Řádek kódu:

Range("A1:C4").Resize(3, 2).Select

Výsledek:

Excel VBA Změnit velikost výsledku vlastností

Vysvětlení: tento kódový řádek změní rozsah ("A1: C4") na 3 řádky a 2 sloupce a tento rozsah vybírá.

Řádek kódu:

Range("A1:C4").Resize(, 1).Select

Výsledek:

Excel VBA Změnit velikost výsledku vlastností

Vysvětlení: Tento kódový řádek změní rozsah ("A1: C4") na 1 sloupec (vynecháme libovolnou specifikaci řádku) a vybíráme tento rozsah.

Také si přečtěte: