/ / Excel VBA CurrentRegion Vlastnost

Vlastnost VBA CurrentRegion Excel

Tento příklad ilustruje CurrentRegion property v Excel VBA. Současná oblast je oblast ohraničená libovolnou kombinací prázdných řádků a prázdných sloupců. Můžete najít aktuální oblast buňky A1?

Můžete najít aktuální oblast buňky A1?

Položte příkazové tlačítko na pracovní list a přidejte následující řádek:

Range("A1").CurrentRegion.Select

Výsledek po klepnutí na příkazové tlačítko na listu:

Aktuální oblast buňky A1

Zde je další příklad. Můžete najít aktuální oblast buňky B3?

Můžete najít aktuální oblast buňky B3?

Kód:

Range("B3").CurrentRegion.Select

Výsledek:

Aktuální oblast buňky B3

Hodnota 1 v řádku 1 nemá žádný vliv na aktuální oblast buňky B3. Řádek 2 je prázdný!

Také si přečtěte: