/ / Daňové sazby v aplikaci Excel VBA

Daňové sazby v aplikaci Excel VBA

Níže se podíváme na program v Excel VBA který vypočítává daň z příjmu. Následující Daňová sazba platí pro osoby, které jsou rezidenty Austrálie.

Zdanitelný příjem

Daň z těchto příjmů

0 - 6 000 dolarů

Nula

$ 6,001 - $ 35,000

15c za každý $ 1 přes $ 6,000

$ 35,001 - $ 80,000

$ 4 350 plus 30 c za každý $ 1 přes $ 35 000

80 000 - 180 000 dolarů

$ 17 850 plus 38 c za každý $ 1 přes $ 80 000

180 a více a více

$ 55 850 plus 45 c za každý $ 1 přes $ 180 000


Situace:

Daňové sazby v aplikaci Excel VBA

1. Nejprve deklarujeme dvě dvojité proměnné. Jedna dvojnásobná proměnná, kterou nazýváme příjem, a jedna dvojitá proměnná nazýváme daň.

Dim income As Double
Dim tax As Double

2. Inicializujeme variabilní příjem s hodnotou buňky A2 a zaokrouhlujeme ji.

income = Round(Range("A2").Value)

3. Zase zaokrouhlujeme hodnotu do buňky A2.

Range("A2").Value = income

4. Pro výpočet daně z příjmu používáme příkaz Select Case. Aplikace Excel VBA používá příjmy k otestování každého následujícího příkazu Case, aby zjistil, zda má být proveden kód v příkazu Case.

Select Case income
    Case Is >= 180001
        tax = 55850 + 0.45 * (income - 180000)
    Case Is >= 80001
        tax = 17850 + 0.38 * (income - 80000)
    Case Is >= 35001
        tax = 4350 + 0.3 * (income - 35000)
    Case Is >= 6001
        tax = 0.15 * (income - 6000)
    Case Else
        tax = 0
End Select

Příklad: pokud je příjem 37000, daň se rovná 4350 + 0,3 * (37000-35000) = 4350 + 600 = 4950 dolarů

5. Zapisujeme hodnotu proměnné daně do buňky B2.

Range("B2").Value = tax

6. Umístěte tento kód příkazovým tlačítkem a vyzkoušejte ho.

Výsledek:

Výsledek daní

Také si přečtěte: