/ / Životnost proměnných v aplikaci Excel VBA

Životnost proměnných v aplikaci Excel VBA

Někdy chcete zachovat hodnotu proměnné v souboru Excel VBA kdy se postup ukončí. To můžete dosáhnout pomocí Statické klíčové slovo.

1. Vložte příkazové tlačítko do listu a přidejte následující řádky kódu:

Výkaz Dim v aplikaci Excel VBA

2. Výsledek po klepnutí na příkazové tlačítko na listu:

Výsledek Výsledek

3. Výsledek po klepnutí na jiný čas:

Výsledek Výsledek

Vysvětlení: Aplikace Excel VBA zničí proměnnou po ukončení procedury. Při každém klepnutí na příkazové tlačítko v listu aplikace Excel VBA znovu vytvoří proměnnou x, do ní přidá hodnotu 1 a zobrazí výsledek.

4. Nyní nahraďte klíčové slovo Dim slovem Static.

Statické klíčové slovo v aplikaci Excel VBA

5. Výsledek po klepnutí na příkazové tlačítko na listu:

Statický výsledek klíčových slov

6. Výsledek po klepnutí na jiný čas:

Statický výsledek klíčových slov

Závěr: statické proměnné si zachovávají své hodnoty, a to i v případě, že se postup ukončí.

Poznámka: Statické proměnné budou zničeny po klepnutí na tlačítko Reset (Stop) nebo po zavření sešitu.

Také si přečtěte: