/ / Excel VBA Do Do smyčky

Excel VBA Do Do smyčky

Přestože se na tomto webu příliš často nepoužíváte, můžete se ocitnout v situaci, kdy chcete použít Do Do smyčky v Excel VBA. Kód umístěný mezi Do Until a Loop se bude opakovat dokud část po Do Until není pravda.

Umístěte na pracovní list příkazové tlačítko a přidejte následující řádky kódu:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Výsledek po klepnutí na příkazové tlačítko na listu:

Excel VBA Do Do smyčky

Vysvětlení: dokud není hodnota vyšší než 6, Excel VBA umístí hodnotu 20 do buňky v průsečíku řádku i a sloupce 1 a zvýší hodnotu o 1. V důsledku toho bude hodnota 20 vložena do sloupce A šestkrát (ne sedm, protože Excel VBA se zastaví, když se rovná 7).

Také si přečtěte: