/ / Distribuce frekvence v aplikaci Excel

Distribuce frekvencí v aplikaci Excel

Věděli jste, že můžete použít kontingenční tabulky pro snadné vytvoření a distribuce frekvence v Vynikat? K vytvoření analytického histogramu můžete také použít nástroj Tool Analysis.

Nezapomeňte, že náš datový soubor obsahuje 213 záznamů a 6 polí. ID objednávky, Produkt, Kategorie, Částka, Datum a Země.

Data kontingenční tabulky v aplikaci Excel

Nejprve vložte kontingenční tabulku. Poté přetáhněte následující pole do různých oblastí.

1. Pole množství do oblasti řádků.

2. Pole Množství (nebo jiné pole) do oblasti Hodnoty.

Tabulka polí kontingenčního pole

3. Klepněte na libovolnou buňku uvnitř sloupce Sum of Sum.

4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Nastavení pole hodnot.

Nastavení pole hodnot

5. Zvolte Počítání a klepněte na tlačítko OK.

Zvolte možnost Count

6. Dále klepněte na libovolnou buňku uvnitř sloupce pomocí příkazu Row Labels.

7. Klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Skupina.

Skupina

8. Zadejte 1 pro začátek, 10000 pro konec a 1000 pro.

9. Klepněte na tlačítko OK.

Možnosti seskupování

Výsledek:

Distribuce frekvencí v aplikaci Excel

Pro snadné porovnání těchto čísel vytvořte pivotní graf.

10. Klepněte na libovolnou buňku uvnitř kontingenční tabulky.

11. Na kartě Analyzovat ve skupině Nástroje klepněte na příkaz PivotChart.

Klikněte na kontingenční tabulku

Zobrazí se dialogové okno Vložit graf.

12. Klepněte na tlačítko OK.

Výsledek:

Pivotní graf v aplikaci Excel

Také si přečtěte: