/ / Vytvořte zápatí před tiskem v aplikaci Excel VBA

Vytvořte zápatí před tiskem v aplikaci Excel VBA

Níže se podíváme na program v Excel VBA že před tiskem vytvoří zápatí sešit.

Vytvoření události před tiskem sešitu. Kód přidaný do události Workbook BeforePrint bude proveden aplikací Excel VBA před tiskem sešitu.

1. Otevřete editor jazyka.

2. Poklepejte na Tento sešit v aplikaci Průzkumník projektu.

3. V levé rozevírací nabídce vyberte sešit. V pravém rozevíracím seznamu vyberte možnost Před tiskem.

Sešit před tiskem v aplikaci Excel VBA

4. Chcete-li vytvořit zápatí, přidejte následující kódový řádek do události Workbook BeforePrint:

ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName

Poznámka: Objekt PageSetup obsahuje všechny vlastnosti atributů stránky (levá päta, dolní okraj, velikost papíru, levý okraj a podobně) jako vlastnosti.

5. Otestujte program vytisknutím sešitu.

Výsledek:

Zápatí

Také si přečtěte: