/ / Excel VBA Array funkce

Funkce Excel VBA pole

The Funkce pole v Excel VBA mohou být použity k rychlé a snadné inicializaci pole. Umístěte na pracovní list příkazové tlačítko a přidejte následující řádky kódu:

1. Nejprve vytvořte proměnnou s názvem oddělení typu Variant.

Dim departments As Variant

2. Použijte funkci pole pro přiřazení pole k proměnným oddělením. Přidejte následující řádek kódu:

departments = Array("Sales", "Production", "Logistics")

3. Pro zobrazení prvku s indexem 1 přidejte následující řádek:

MsgBox departments(1)

Výsledek:

Výsledek funkce pole

Ve výchozím nastavení index prvku pole začíná od 0.

4. Chcete-li, aby index začal od 1., přidejte možnost Base Base 1 do oddílu General Declarations.

Přidat možnost základny 1

Po kliknutí na tlačítko příkazu znovu vyhrajte výsledek.

Výsledek funkce pole s volitelnou základnou 1

Praktický příklad funkce Array naleznete v našem příkladovém programu Month Names.

Také si přečtěte: