/ / Velikost pole v aplikaci Excel VBA

Velikost pole v aplikaci Excel VBA

Získat velikost pole v Excel VBA, můžete použít funkce UBound a LBound.

Umístěte na pracovní list příkazové tlačítko a přidejte následující řádky kódu:

1. Nejprve musíme deklarovat pole. Naše pole má dva rozměry. Skládá se z 5 řádků a 2 sloupců. Deklarujte také dvě proměnné typu Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

Toto pole může vypadat takto.

Velikost pole v aplikaci Excel VBA

2. Dále získáme velikost pole. Přidejte následující řádky kódu:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

Ubound (Films, 1) udává horní hranici prvního rozměru, což je 5.
LBound (Films, 1) udává spodní hranici prvního rozměru, což je 1.

Ubound (Films, 2) udává horní mez druhého rozměru, což je 2.
LBound (Films, 2) udává dolní mez druhého rozměru, což je 1.

V důsledku toho se x rovná 5 a y se rovná 2.

3. MsgBox používáme k zobrazení počtu prvků pole.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Výsledek:

Velikost výsledku pole

Také si přečtěte: