/ / Počet jedinečných hodnot v aplikaci Excel

Počítat jedinečné hodnoty v aplikaci Excel

Tento příklad ukazuje, jak vytvořit vzorec pole počítá jedinečné hodnoty.

1. Používáme funkci COUNTIF. Chcete-li například počítat počet 5 ", použijte následující funkci.

Funkce Countif

2. Chcete-li počítat jedinečné hodnoty (nedá se přemístit), přidáme funkci SUM, 1 / a nahraďte 5 A1: A6.

Array Formula

3. Dokončete stisknutím kláves CTRL + SHIFT + ENTER.

Počítat jedinečné hodnoty v aplikaci Excel

Poznámka: Řádek vzorců označuje, že se jedná o vzorec matice, který je přiložen do kloubových zarážek {}. Nepište je sami. Když upravíte vzorec, zmizí.

Vysvětlení: Rozsah (konstanta pole) vytvořený funkcí COUNTIF je uložen v Excel " paměti, nikoliv v dosahu. Konstanta pole vypadá následovně:

{3; 1; 1; 1; 3; 3} - (tři 7 ", jedno slunce, jeden měsíc, jeden 5, tři 7", tři 7 "

To se snižuje na:
{1/3; 1/1; 1/1; 1/1; 1/3; 1/3}

Tato konstanta pole se používá jako argument pro funkci SUM, což dává výsledek 1/3 + 1 + 1 + 1 + 1/3 + 1/3 = 4.

Také si přečtěte: