/ / Převod čísel na text v aplikaci Excel

Převést čísla do textu v aplikaci Excel

Ve výchozím nastavení jsou čísla vpravo zarovnaná a text je zarovnán doleva. Tento příklad vás naučí převést čísla na "textové řetězce které představují čísla ".

Čísla do textu v aplikaci Excel

1. Zvolte rozsah A1: A4 a změňte formát čísla na Text.

Formát textu

2. Upravte číslo apostrofem a bude také považován za text.

Apostrof

3a. Pokud přidáte text k číslu a chcete toto číslo stále formátovat, použijte TEXT. Bez použití funkce TEXT to bude výsledek.

Bez textové funkce

3b. S funkcí TEXT.

Textová funkce

Poznámka: #, ## slouží k přidání čárky do velkých čísel.

3c. Zde je další příklad. Použijte formát procent.

Formát procent

Poznámka: pomocí tlačítka 0 zobrazte nejbližší celočíselnou hodnotu. Použijte 0,0 za jedno desetinné místo. Použijte 0.00 za dvě desetinná místa atd.

3d. A další příklad. Zformátujte datum.

Datový formát

Poznámka: Chcete-li změnit vzhled data, použijte méně nebo více písmen m, s, y a y.

Také si přečtěte: