/ / Přeškrtnutí v aplikaci Excel

Přeškrtnutí v aplikaci Excel

Tento příklad vás naučí, jak aplikovat a přeškrtnutí ovlivnit text v Vynikat. Jinými slovy se naučíte, jak nakreslit čáru textu v aplikaci Excel. Stále můžete přečíst text s překročením efektu.

1. Zvolte například rozsah A2: A4.

2. Klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na položku Formát buněk (nebo stiskněte klávesy Ctrl + 1).

Formát buněk

Zobrazí se dialogové okno "Formát buněk".

3. Na kartě Písmo pod položkou Efekty klikněte na Přeškrtnuto.

Klikněte na Přeškrtnout

4. Klepněte na tlačítko OK.

Výsledek:

Přeškrtávací efekt v aplikaci Excel

Můžete také použít klávesovou zkratku pro rychlé uplatnění striktního efektu na text v aplikaci Excel.

5. Například vyberte buňku A7.

Vyberte buňku

6. Stiskněte klávesy Ctrl + 5.

Výsledek:

Zkrácený klávesový zkratka v aplikaci Excel

Poznámka: jednoduše stiskněte klávesy Ctrl + 5 pro odstranění efektu prořezávání. V aplikaci Excel neexistuje možnost dvojitého překonání.

Také si přečtěte: