/ / Textové funkce v aplikaci Excel

Textové funkce v aplikaci Excel

Připojte se k řetězci | Vlevo, odjet | Že jo | Střední | Len | Nalézt | Nahradit

Vynikat má mnoho funkcí nabízet, pokud jde o manipulaci textových řetězců.

Připojte se k řetězci

Chcete-li připojit řetězce, použijte operátor &.

Připojte se k řetězci

Poznámka: pro vložení mezerníku použijte ""

Vlevo, odjet

Chcete-li extrahovat levé znaky z řetězce, použijte funkci LEFT.

Levá funkce

Že jo

Chcete-li extrahovat pravé znaky z řetězce, použijte funkci VPRAVO.

Správná funkce

Střední

Chcete-li extrahovat podřetězec začínající uprostřed řetězce, použijte funkci MID.

Střední funkce

Poznámka: začíná v poloze 5 (p) o délce 3.

Len

Chcete-li získat délku řetězce, použijte funkci LEN.

Funkce Len

Poznámka: je zahrnuto místo (pozice 8)!

Nalézt

Chcete-li najít pozici podřetězce v řetězci, použijte funkci FIND.

Funkce hledání

Poznámka: řetězec "am" byl nalezen v pozici 3.

Nahradit

Chcete-li stávající text nahradit novým textem v řetězci, použijte funkci SUBSTITUTE.

Náhradní funkce

Také si přečtěte: