/ / Vytvořte makro v aplikaci Excel

Vytvořte makro v aplikaci Excel

Karta Vývojář | Tlačítko příkazu | Přiřaďte makro | Editor jazyka Visual Basic

S Excel VBA můžete automatizaci úkolů v aplikaci Excel zapsat takzvané makra. V této kapitole se naučíte, jak vytvořit jednoduchý makro který bude proveden po kliknutí na příkazové tlačítko. Nejprve zapněte kartu Vývojář.

Karta Vývojář

Chcete-li zapnout kartu Vývojář, proveďte následující kroky.

1. Pravým tlačítkem klepněte kdekoli na pásu karet a potom klepněte na tlačítko Přizpůsobit pásu karet.

Přizpůsobte pásku v aplikaci Excel

2. V části Přizpůsobit pásku karet na pravé straně dialogového okna vyberte hlavní karty (v případě potřeby).

3. Zaškrtněte políčko Vývojář.

Zapněte kartu Vývojář

4. Klepněte na tlačítko OK.

5. Karta Vývojář naleznete vedle karty Zobrazení.

Karta Vývojář

Tlačítko příkazu

Chcete-li umístit příkazové tlačítko na pracovní list, proveďte následující kroky.

1. Na obrazovce Karta Vývojář, klepněte na tlačítko Vložit.

2. Ve skupině ActiveX Controls klepněte na příkaz Command Button.

Vložte ovládací prvek příkazového tlačítka

3. Přetáhněte příkazové tlačítko na pracovní list.

Přiřaďte makro

Chcete-li k příkazovému tlačítku přiřadit makro (jeden nebo více řádků kódu), proveďte následující kroky.

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz CommandButton1 (ujistěte se, že je vybrán návrhový režim).

2. Klepněte na tlačítko Zobrazit kód.

Zobrazit kód

Zobrazí se Editor jazyka.

3. Umístěte kurzor mezi Private Sub CommandButton1_Click () a End Sub.

4. Přidejte níže uvedený kódový řádek.

Editor jazyka Visual Basic

Poznámka: okno vlevo s názvem Sheet1, Sheet2 a Sheet3 se nazývá Project Explorer. Pokud aplikace Project Explorer není viditelná, klepněte na tlačítko Zobrazit, Project Explorer. Chcete-li přidat okno kódu pro první list, klepněte na List1 (List1).

5. Zavřete Editor jazyka.

6. Klepněte na příkazové tlačítko na listu (ujistěte se, že návrhový režim je zrušen).

Výsledek:

Excel Makro Výsledek

Gratulujeme. Právě jste vytvořili makro v aplikaci Excel!

Editor jazyka Visual Basic

Otevřete editor jazyka Visual Basic na Karta Vývojář, klepněte na položku jazyka.

Otevřete editor jazyka Visual Basic

Zobrazí se Editor jazyka.

Editor jazyka Visual Basic

Také si přečtěte: