/ / Venstre opslag i Excel

Venstre opslag i Excel

En ulempe ved VLOOKUP funktion er at det kun kan slå op værdier i venstre side af en tabel. Men nogle gange skal du slå op en værdi i nogen kolonne og returner den tilsvarende værdi til venstre. For at opnå dette skal du blot bruge INDEKS og MATCH fungere.

1. MATCH-funktionen returnerer positionen af ​​en værdi i et givet interval.

Match funktion i Excel

Forklaring: 104 fundet i position 4 i området $ G $ 4: $ G $ 7.

2. Brug dette resultat og INDEX-funktionen til at returnere den 4. værdi i området $ E $ 4: $ E $ 7.

Indeks Funktion i Excel

3. Træk formlen i celle B2 ned til celle B11.

Træk Formula Down

Bemærk: Når vi trækker denne formel ned, forbliver de absolutte referencer ($ E $ 4: $ E $ 7 og $ G $ 4: $ G $ 7) det samme, mens den relative reference (A2) ændres til A3, A4, A5 osv.

Læs også: