/ / Vægtet gennemsnitsformel i Excel

Vægtet gennemsnitsformel i Excel

At beregne a vægtet gennemsnit i Excel, brug simpelthen SUMPRODUCT og SUM funktionen.

1. Den gennemsnitlige funktion nedenfor beregner det normale gennemsnit af tre scoringer.

Normal Gennemsnit i Excel

Antag, at din lærer siger, "Testen tæller dobbelt så meget som quizet, og slutprøven tæller tre gange så meget som quizet".

2. Herunder kan du finde de tilsvarende vægte af scorerne.

Vægte

Formlen nedenfor beregner det vejede gennemsnit af disse scoringer.

Vægtet gennemsnit = 20 + 40 + 40 + 90 + 90 + 90
6
= 370 = 61.67
6

3. Vi kan bruge SUMPRODUCT-funktionen i Excel til at beregne tallet over fraktionslinjen (370).

Sumprodukt Funktion i Excel

Bemærk: SUMPRODUCT-funktionen udfører denne beregning: (20 * 1) + (40 * 2) + (90 * 3) = 370.

4. Vi kan bruge SUM-funktionen i Excel til at beregne tallet under brøklinjen (6).

Summen Funktion i Excel

5. Brug funktionerne i trin 3 og trin 4 til at beregne det vejede gennemsnit af disse scoringer i Excel.

Vægtet gennemsnit i Excel

Læs også: