/ / Nærmeste Multiple In Excel

Nærmeste Multiple in Excel

MROUND | Loft | Etage

Dette eksempel illustrerer tre funktioner til rund tal til a mange af x i Excel. Det MROUND, LOFT og ETAGE fungere.

MROUND

1. Rundt for eksempel et tal til nærmeste multiplum på 10.

Brug Mround-funktionen i Excel til at runde til nærmeste multiplum på 10

2. For eksempel, drej et tal til nærmeste flere af 5.

Brug Mround-funktionen i Excel til at runde til nærmeste multiple af 5

Loft

Det samme som MROUND men runder op.

Loftsfunktion

Etage

Det samme som MROUND men runder ned.

Gulvfunktion

Læs også: