/ / ISERROR funktion i Excel

ISERROR funktion i Excel

Dette eksempel illustrerer ISERROR funktion i Excel.

1. Eksempel viser Excel # DIV / 0! fejl, når en formel forsøger at opdele et tal med 0.

Div / 0! Fejl

ISERROR-funktionen kontrollerer, om en værdi er en fejl og returnerer TRUE eller FALSE.

2. Brug IF og ISERROR-funktionen. Hvis en celle indeholder en fejl, returneres værdien 5. Hvis ikke, returneres værdien 100.

IsError funktion i Excel

Læs også: