/ / Count fejl i Excel

Tæl fejl i Excel

Dette eksempel viser dig, hvordan du opretter en matrixformel som tæller antallet af fejl i en rækkevidde.

1. Vi bruger IF-funktionen og ISERROR-funktionen til at kontrollere en fejl.

Hvis og IsError Funktion

Forklaring: IF-funktionen returnerer 1, hvis der opdages en fejl. Hvis ikke, returnerer den en tom streng.

2. For at tælle fejlene (vær ikke overvældet) tilføjer vi COUNT-funktionen og erstatter A1 med A1: C3.

Array Formel

3. Afslut ved at trykke på CTRL + SHIFT + ENTER.

Tæl fejl i Excel

Bemærk: Formuleringslinjen indikerer, at dette er en matrixformel ved at omslutte den i krøllede seler {}. Skriv ikke disse selv. De forsvinder, når du redigerer formlen.

Forklaring: Området (array konstant), der er oprettet af IF-funktionen, gemmes i Excel "s hukommelse, ikke inden for en rækkevidde. Opstillingskonstanten ser ud som følger:

{1, "", 1 "", "", "", "", "", 1}

Denne array konstant bruges som et argument for COUNT funktionen, hvilket giver et resultat af 3.

4. For at tælle specifikke fejl skal du bruge COUNTIF-funktionen. Tæl for eksempel antallet af celler, der indeholder # DIV / 0! fejl.

Count # DIV / 0! fejl

Læs også: