/ / Sum største antal i Excel

Sum største antal i Excel

Dette eksempel viser dig, hvordan du opretter en matrixformel som beløb det største tal i en rækkevidde.

1. Vi bruger den store funktion. Hvis du f.eks. Finder det næststørste tal, skal du bruge følgende funktion.

Stor funktion

2. For at summere de 4 største tal (ikke overvældet), tilføj SUM-funktionen og erstat 2 med {1,2,3,4}.

Array Formel

3. Afslut ved at trykke på CTRL + SHIFT + ENTER.

Sum største antal i Excel

Bemærk: Formuleringslinjen indikerer, at dette er en matrixformel ved at omslutte den i krøllede seler {}. Skriv ikke disse selv. De forsvinder, når du redigerer formlen.

Forklaring: Området (array konstant), der er oprettet af LARGE-funktionen, gemmes i Excel "s hukommelse, ikke inden for en rækkevidde. Opstillingskonstanten ser ud som følger.

{22,10,8,6}

Denne array konstant bruges som et argument for SUM funktionen, hvilket giver et resultat af 46.

Læs også: