/ / Opgaveproblem i Excel

Opgaveproblem i Excel

Formulere modellen | Prøve og fejl | Løs modellen

Brug solveren i Excel at finde tildelingen af ​​personer til opgaver, der minimerer de samlede omkostninger.

Formulere modellen

Modellen vi skal løse ser ud som følger i Excel.

Opgaveproblem i Excel

1. At formulere dette opgave problem, svar på de følgende tre spørgsmål.

en. Hvad skal beslutningerne træffes? Til dette problem har vi brug for Excel for at finde ud af, hvilken person der skal tildele til hvilken opgave (Ja = 1, Nej = 0). Hvis vi for eksempel tildeler person 1 til opgave 1, er celle C10 lig med 1. Hvis ikke, er celle C10 lig med 0.

b. Hvad er begrænsningerne i disse beslutninger? Hver person kan kun gøre en opgave (Supply = 1). Hver opgave har kun brug for en person (Efterspørgsel = 1).

c. Hvad er den overordnede måle af præstation for disse beslutninger? Det samlede resultatmål er den samlede opgavekostning, så målet er at minimere denne mængde.

2. For at gøre modellen lettere at forstå, navngiv følgende intervaller.

Områdenavn celler
Koste C4: E6
Opgave C10: E12
PersonsAssigned C14: E14
Efterspørgsel C16: E16
TasksAssigned G10: G12
Levere I10: I12
Udgifter i alt I16

3. Indsæt følgende funktioner.

Indsæt funktioner

Forklaring: SUM-funktionerne beregner antallet af opgaver, der er tildelt en person og antallet af personer, der er tildelt en opgave. Samlede omkostninger svarer til summen af ​​omkostninger og opgave.

Prøve og fejl

Med denne formulering bliver det nemt at analysere enhver prøveopløsning.

Hvis vi for eksempel tildeler person 1 til opgave 1, person 2 til opgave 2 og person 3 til opgave 3, er opgaver, der er tildelt, lig med levering og tildelte personer svarende til efterspørgslen. Denne løsning har en samlet pris på 147.

Forsøgsløsning

Det er ikke nødvendigt at bruge forsøg og fejl. Vi skal beskrive næste hvordan Excel Solver kan bruges til hurtigt at finde den optimale løsning.

Løs modellen

For at finde den optimale løsning, udfør følgende trin.

1. Klik på Løsning på fanen Data i analysegruppen.

Klik på Solver

Bemærk: Kan du ikke finde Solver-knappen? Klik her for at indlæse Solver-tilføjelsen.

Indtast solverparametrene (læs videre). Resultatet skal være i overensstemmelse med nedenstående billede.

Solver Parameters

Du har valget mellem at skrive rækkeviddenavnene eller klikke på cellerne i regnearket.

2. Indtast TotalCost for målet.

3. Klik på Min.

4. Indtast opgave for de ændrede variabelceller.

5. Klik på Tilføj for at indtaste følgende begrænsning.

Binær begrænsning

Bemærk: Binære variabler er enten 0 eller 1.

6. Klik på Tilføj for at indtaste følgende begrænsning.

Efterspørgselsbegrænsning

7. Klik på Tilføj for at indtaste følgende begrænsning.

Forsyningsbegrænsning

8. Marker "Make Unconstrained Variables Non Negative" og vælg "Simplex LP".

9. Klik endelig på Løs.

Resultat:

Opløsningsresultater

Den optimale løsning:

Opgave Problem Resultat

Konklusion: Det er optimalt at tildele person 1 til opgave 2, person 2 til opgave 3 og person 3 til opgave 1. Denne løsning giver minimumsprisen på 129. Alle begrænsninger er opfyldt.

Læs også: