/ / Excel VBA Path og FullName Property

Excel VBA Path og FullName Property

Det Stiegenskab i Excel VBA returnerer den komplette, gemte sti til projektmappen (Excel-fil). Det FullName-ejendom I Excel returnerer VBA den komplette, gemte sti, herunder navnet på projektmappen.

Download path-fullname.xls og tilføj det til "C: test"

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

1. Følgende kode linje returnerer den komplette vej til path-fullname.xls.

MsgBox Workbooks("path-fullname.xls").Path

Resultat:

Excel VBA Path Property Result

2. Følgende kode linje returnerer den komplette sti, herunder navnet på den aktive arbejdsbog.

MsgBox ActiveWorkbook.FullName

Resultat:

Excel VBA FullName Property Result

For et praktisk eksempel på FullName-ejendommen, se vores eksempelprogram Opret en footer inden udskrivning.

Læs også: