/ / Excel VBA Offset Property

Excel VBA Offset Property

Det Offset ejendom i Excel VBA tager rækken, som er et bestemt antal rækker og kolonner væk fra et bestemt område (grænsen nedenfor kun til illustration).

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:A2")

example.Offset(3, 2).Select

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Offset Property Result

Forklaring: Disse kodelinjer markerer det område, der er 3 rækker under og 2 kolonner til højre for Range ("A1: A2"). Egenskaben Offset tager altid den øverste venstre celle i et interval som udgangspunkt.

For et praktisk eksempel på kompensationsegenskaben, se vores eksempelprogram Opret et mønster.

Læs også: