/ / Excel VBA Rediger Ejendom

Excel VBA Ændre størrelse på ejendom

Det Ændre størrelsen på ejendommen i Excel VBA gør en rækkevidde (grænsen nedenfor kun til illustration) et bestemt antal rækker og kolonner større eller mindre. Egenskaben Resize tager altid den øverste venstre celle af en rækkevidde som udgangspunkt.

Kode linje:

Range("A1:C4").Resize(3, 2).Select

Resultat:

Excel VBA Ændre størrelsen på ejendomsresultatet

Forklaring: Denne kode linje ændrer rækkevidde ("A1: C4") til 3 rækker og 2 kolonner og vælger dette interval.

Kode linje:

Range("A1:C4").Resize(, 1).Select

Resultat:

Excel VBA Ændre størrelsen på ejendomsresultatet

Forklaring: Denne kode linje ændrer rækkevidde ("A1: C4") til 1 kolonne (vi udelader enhver rækkespecifikation) og vælger dette interval.

Læs også: