/ / Variable liv i Excel VBA

Livet af variabler i Excel VBA

Nogle gange vil du beholde værdien af ​​en variabel i Excel VBA når en procedure slutter. Du kan opnå dette ved at bruge Statisk søgeord.

1. Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

Dim Statement i Excel VBA

2. Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Dim Statement Resultat

3. Resultat, når du klikker på en anden gang:

Dim Statement Resultat

Forklaring: Excel VBA ødelægger variablen, når proceduren slutter. Hver gang du klikker på kommandoknappen på arket, opretter Excel VBA variablen x igen, tilføjer værdien 1 til den og viser resultatet.

4. Udskift nu søgeordet Dim med søgeordet Static.

Statisk søgeord i Excel VBA

5. Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Statisk søgeord resultat

6. Resultat, når du klikker på en anden gang:

Statisk søgeord resultat

Konklusion: Statiske variabler beholder deres værdier, selv når en procedure slutter.

Bemærk: Statiske variabler vil blive ødelagt, når du klikker på knappen Reset (Stop) eller når du lukker din projektmappe.

Læs også: