/ / Loop gennem hele kolonnen i Excel VBA

Loop gennem hele kolonnen i Excel VBA

Nedenfor vil vi se på et program i Excel VBA at loops gennem hele den første kolonne og farver alle værdier, der er lavere end en bestemt værdi.

Loop Through Entire Column i Excel VBA

Loop Through Entire Column i Excel VBA

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

1. Først erklæres en variabel kaldet I af typen Long. Vi bruger en variabel af typen Lang her, fordi lange variabler har større kapacitet end integervariabler.

Dim i As Long

2. Tilføj derefter kodelinjen, som ændrer skrifttypens farve på alle cellerne i kolonne A til sort.

Columns(1).Font.Color = vbBlack

3. Tilføj løkken.

For i = 1 To Rows.Count

Next i

Bemærk: regneark kan have op til 65.536 rækker i Excel 2003 og op til 1.048.576 rækker i Excel 2007 eller senere. Uanset hvilken version du bruger, kodes linjen over loops gennem alle rækker (downloadbar Excel-fil er i Excel 97-2003-format).

4. Dernæst farver vi alle værdier, der er lavere end den værdi, der er indtastet i celle D2. Tomme celler ignoreres. Tilføj følgende kode linjer til sløjfen.

If Cells(i, 1).Value < Range("D2").Value And Not IsEmpty(Cells(i, 1).Value) Then
    Cells(i, 1).Font.Color = vbRed
End If

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket (dette kan tage et stykke tid):

Loop gennem hele kolonne resultat

Loop gennem hele kolonne resultat

Læs også: