/ / Loop gennem Defined Range i Excel VBA

Loop gennem Defined Range i Excel VBA

Nedenfor vil vi se på et program som sløjfer gennem et bestemt interval. For eksempel, når vi vil firkantet tallene i rækkevidde ("A1: A3"). Vidste du, at du også kan løbe gennem et dynamisk område?

Situation:

Loop gennem Defined Range i Excel VBA

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

1. Først erklærer vi to rækkeobjekter. Vi kalder Range objekter rng og celle.

Dim rng As Range, cell As Range

2. Vi initialiserer Range objekt rng med Range ("A1: A3").

Set rng = Range("A1:A3")

3. Tilføj for hver næste sløjfe.

For Each cell In rng

Next cell

Bemærk: rng og celle er tilfældigt valgt her, du kan bruge navne. Husk at henvise til disse navne i resten af ​​din kode.

4. Næste firkantes hver celle i dette interval. For at opnå dette skal du føje følgende kode linje til sløjfen:

cell.Value = cell.Value * cell.Value

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Loop gennem Defined Range Resultat

5. Hvis du vil tjekke hver celle i et tilfældigt valgt område, skal du blot erstatte:

Set rng = Range("A1:A3")

med:

Set rng = Selection

6. Vælg for eksempel Valgområde ("A1: A2").

Loop gennem markering i Excel VBA

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Loop gennem valgresultat

Læs også: