/ / Excel VBA Step Keyword

Excel VBA Step Keyword

Du kan bruge Trin søgeord i Excel VBA at angive et andet trin for en variabel af en loop.

1. Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

Dim i As Integer

For i = 1 To 6 Step 2
    Cells(i, 1).Value = 100
Next i

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Positivt trin

Forklaring: Kodelinjerne mellem For og Next vil blive udført tre gange. For i = 1, indtaster Excel VBA værdien 100 ind i cellen ved skæringspunktet mellem række 1 og kolonne 1. Når Excel VBA når Next i, øges det jeg med 2 og hopper tilbage til For-sætningen. For i = 3, indtaster Excel VBA værdien 100 ind i cellen ved krydset af række 3 og søjle 1 mv.

2. Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

Dim j As Integer

For j = 8 To 3 Step -1
    Cells(6, j).Value = 50
Next j

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Negativt trin

Forklaring: Kodelinjerne mellem For og Next vil blive udført seks gange. For j = 8, indtaster Excel VBA værdien 50 ind i cellen ved skæringspunktet mellem række 6 og kolonne 8. Når Excel VBA når Next j, formindsker det j med 1 og hopper tilbage til For-sætningen. For j = 7, indtaster Excel VBA værdien 50 ind i cellen ved krydset af række 6 og kolonne 7 osv.

Læs også: