/ / Afbryd en makro i Excel

Afbryd en makro i Excel

Du kan afbryde en makro i Excel når som helst ved at trykke på Esc eller Ctrl + Break.

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

Dim x As Long
x = 5

Do While x > 2
    x = x + 1
Loop

1. Klik på kommandoknappen på arket. Denne makro stopper aldrig, fordi delen efter "Do While" altid vil være sand (x vil altid være højere end 2).

2. Tryk på Esc eller Ctrl + Break for at stoppe dette uendelige sløjfe. Følgende dialogboks vises:

Kode afbrudt dialogboks

3. Klik på End for at afslutte makroen, klik på Fejlfinding for at se på makroen i Visual Basic Editor.

4. Tilføj følgende kode linje ved starten af ​​din kode, hvis du ikke vil have, at brugerne af dit program skal kunne afbryde din makro (anbefales ikke).

Application.EnableCancelKey = xlDisabled

5. Selv om du nulstiller automatisk til xlInterrupt i slutningen af ​​din makro, er det god praksis (når du bruger den forrige kode linje) for at afslutte din makro med følgende kodelinje:

Application.EnableCancelKey = xlInterrupt

Bemærk! Hvis Excel fryser, og du ikke længere kan afbryde din makro, skal du trykke på Ctrl + Alt + Slet og luk Excel.

Læs også: