/ / Konverter til korrekt sag i Excel VBA

Konverter til korrekt sag i Excel VBA

Nedenfor vil vi se på et program i Excel VBA at konverterer tekst til korrekt tilfælde. Det vil sige det første bogstav i hvert ord i store bogstaver og alle andre bogstaver i små bogstaver.

Situation:

Konverter til korrekt sag i Excel VBA

1. Først erklærer vi to rækkeobjekter. Vi kalder Range objekter rng og celle.

Dim rng As Range, cell As Range

2. Vi initialiserer Range objekt rng med det valgte område.

Set rng = Selection

3. Vi ønsker at tjekke hver celle i et tilfældigt valgt interval (dette område kan være af en hvilken som helst størrelse). I Excel VBA kan du bruge For Each Next-sløjfen til dette. Tilføj følgende kode linjer:

For Each cell In rng

Next cell

Bemærk: rng og celle er tilfældigt valgt her, du kan bruge navne. Husk at henvise til disse navne i resten af ​​din kode.

4. For at ignorere en celle, der indeholder en formel, tilføj følgende kodelinje mellem For hver og Næste (kun hvis celle.HasFormula er falsk fortsætter vi).

If Not cell.HasFormula Then

End If

5. Næste vil vi konvertere hvert ord i dette interval til "korrekt tilfælde". Du kan bruge regnearksfunktionen korrekt til denne opgave. Tilføj følgende kode linje i din if erklæring.

cell.Value = WorksheetFunction.Proper(cell.Value)

6. Test programmet.

Resultat:

Konverter til korrekt sag resultat

Læs også: