/ / Excel VBA Array Funktion

Excel VBA Array Funktion

Det Array funktion i Excel VBA kan bruges til hurtigt og nemt at initialisere en matrix. Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

1. Opret først en variabel navngivet afdelinger af typen Variant.

Dim departments As Variant

2. Brug Array-funktionen til at tildele en array til de variable afdelinger. Tilføj følgende kode linje:

departments = Array("Sales", "Production", "Logistics")

3. For at vise elementet med indeks 1, tilføj følgende kode linje:

MsgBox departments(1)

Resultat:

Array Funktions Resultat

Som standard starter elementets indeks for arrayet fra 0.

4. Tilføj valgbase 1 til afsnittet Generelle deklarationer, hvis du vil have indekset at starte fra 1.

Tilføj valgbase 1

Resultat, når du klikker på kommandoknappen igen.

Array Funktions Resultat med Option Base 1

For et praktisk eksempel på Array-funktionen, se vores eksempelprogram Månednavn.

Læs også: