/ / Størrelse af et array i Excel VBA

Størrelse af et array i Excel VBA

At få størrelsen af ​​en matrix i Excel VBA, kan du bruge Ubound og LBound funktionerne.

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

1. Først skal vi deklarere arrayet. Vores sortiment har to dimensioner. Den består af 5 rækker og 2 søjler. Erklær også to variabler af typen Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

Opstillingen kan se sådan ud.

Størrelse af et array i Excel VBA

2. Næste får vi størrelsen på arrayet. Tilføj følgende kode linjer:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

UBound (Film, 1) giver den øvre grænse for den første dimension, som er 5.
LBound (Film, 1) giver den nederste grænse for den første dimension, som er 1.

UBound (Film, 2) giver den øvre grænse for den anden dimension, som er 2.
LBound (Film, 2) giver den nederste grænse for den anden dimension, som er 1.

Som et resultat er x lig med 5 og y er lig med 2.

3. Vi bruger en MsgBox til at vise antallet af elementer i arrayet.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Resultat:

Størrelse af et array-resultat

Læs også: