/ / Headers and Footers i Excel

Headers and Footers i Excel

Dette eksempel lærer dig, hvordan du tilføjer information til header (øverst på hver udskrevne side) eller sidefod (nederst på hver udskrevne side) i Excel.

1. Klik på Sidelayout i fanen Vis i gruppen Arbejdsbogsvisninger, for at skifte til sidelayoutvisning.

Skift til side layoutvisning

2. Klik på Tilføj overskrift.

Klik på Tilføj overskrift

Kontekstuelle fanefunktioner i hovedtekst og fodboldværktøjer aktiveres.

3. Klik på Aktuel dato i fanen Design i gruppen Header & Footer Elements for at tilføje den aktuelle dato (eller tilføj den aktuelle tid, filnavn, arknavn osv.).

Tilføj nuværende dato

Resultat:

Kode i header

Bemærk: Excel bruger koder for automatisk at opdatere overskriften eller sidefoden, når du ændrer projektmappen.

4. Du kan også tilføje oplysninger til venstre og højre del af overskriften. For eksempel klik på den venstre del for at tilføje navnet på dit firma.

5. Klik et andet sted på arket for at se overskriften.

Overskrift i Excel

6. På fanen Design kan du i Alternativ-gruppen tilføje en anden første sideoverskrift / sidefod og en anden overskrift / sidefod til ulige og lige sider.

Forskellige første side og forskellige ulige og lige sider

7. Klik på Normal i fanen View, i gruppen Workbook Views, for at skifte tilbage til Normal visning.

Læs også: