/ / Excel VBA Hvis så erklæring

Excel VBA Hvis så erklæring

Hvis så erklæring | Anden erklæring

Brug Hvis Så erklæring i Excel VBA at udføre kode linjer, hvis en specifik betingelse er opfyldt.

Hvis så erklæring

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then result = "pass"

Range("B1").Value = result

Forklaring: Hvis scoren er større end eller lig med 60, returnerer Excel VBA pass.

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Hvis så erklæring

Bemærk: Hvis scoren er mindre end 60, placerer Excel VBA værdien af ​​det tomme variable resultat i celle B1.

Anden erklæring

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then
    result = "pass"
Else
    result = "fail"
End If

Range("B1").Value = result

Forklaring: Hvis scoren er større end eller lig med 60, vender Excel VBA igen, ellers returneres Excel VBA retur.

Resultat, når du klikker på kommandoknappen på arket:

Excel VBA Else Statement

Bemærk: Kun hvis du har en kode linje efter Then og No Else er det tilladt at placere en kode linje direkte efter derefter og for at udelade (udlade) ende hvis (første eksempel). Ellers start en ny linje efter ordene Then and Else og slut med End If (andet eksempel).

Læs også: