/ / Excel makrofejl

Excel makrofejl

Dette kapitel lærer dig, hvordan man skal håndtere makro fejl i Excel. Lad os først lave nogle fejl.

Placer en kommandoknap på dit regneark og tilføj følgende kodelinjer:

x = 2
Range("A1").Valu = x

1. Klik på kommandoknappen på arket.

Resultat:

Kompilér fejl i Excel VBA

2. Klik på OK.

Variablen x er ikke defineret. Fordi vi bruger Option Explicit-sætningen ved starten af ​​vores kode, skal vi erklære alle vores variabler. Excel VBA har farvet x-blåen for at angive fejlen.

3. I Visual Basic Editor skal du klikke på Nulstil for at stoppe debuggeren.

Klik på Nulstil

4. Ret fejlen ved at tilføje følgende kode linje i starten af ​​koden.

Dim x As Integer

Du har måske hørt om teknikken kaldet debugging før. Med denne teknik kan du træde gennem din kode.

5. I Visual Basic Editor placerer du markøren før Privat og trykker på F8.

Første linje bliver gul.

Første linje bliver gul

6. Tryk F8 tre gange.

Tryk på F8 tre flere gange

Følgende fejl vises.

Driftstidsfejl

Range-objektet har en egenskab, der hedder Value. Værdi er ikke stavet korrekt her. Fejlfinding er en fantastisk måde at ikke kun finde fejl, men også forstå kode bedre. Vores Debugging-eksempelprogram viser dig, hvordan du enkelt trin gennem din kode og se effekten af ​​hver kode linje på dit regneark.

Læs også: