/ / / Ημέρα της χρονιάς στο Excel

Ημέρα της χρονιάς στο Excel

Μια εύκολη φόρμουλα που επιστρέφει το ημέρα του έτους για μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν υπάρχει ενσωματωμένη λειτουργία στο Προέχω που μπορεί να το κάνει αυτό.

1. Εισαγάγετε τον παρακάτω τύπο.

Ημέρα της χρονιάς στο Excel

Εξήγηση: Οι ημερομηνίες και οι χρόνοι αποθηκεύονται ως αριθμοί στο Excel και μετράνε τον αριθμό των ημερών από την 1η Ιανουαρίου 1900. Η 23η Ιουνίου 2016 είναι η ίδια με την 42544. Η συνάρτηση DATE δέχεται τρία επιχειρήματα: έτος, μήνα και ημέρα. Η ημερομηνία (YEAR (A1), 1,1) ή 1-jan-2016 είναι η ίδια με την 42370. Αφαίρεση αυτών των αριθμών (42544 - 42370 = 174) και προσθήκη 1 δίνει την ημέρα του έτους.

Επίσης διαβάστε: