/ / / Κάτω / ανώτερη θήκη στο Excel

Κάτω / ανώτερη θήκη στο Excel

Αυτό το παράδειγμα σας διδάσκει πώς να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά κειμένου σε χαμηλότερη, ανώτερη ή κατάλληλη περίπτωση Προέχω.

1. Χρησιμοποιήστε το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να μετατρέψετε όλα τα γράμματα σε μια συμβολοσειρά κειμένου σε πεζά γράμματα.

Χαμηλότερη λειτουργία στο Excel

2. Χρησιμοποιήστε το UPPER λειτουργία για να μετατρέψετε όλα τα γράμματα σε μια συμβολοσειρά κειμένου σε κεφαλαία.

Άνω λειτουργία στο Excel

3. Χρησιμοποιήστε το PROPER λειτουργία για να μετατρέψετε μια συμβολοσειρά κειμένου σε σωστή περίπτωση. Δηλαδή, το πρώτο γράμμα σε κάθε λέξη με κεφαλαία και όλα τα άλλα γράμματα με πεζά γράμματα.

Σωστή λειτουργία στο Excel

Επίσης διαβάστε: