/ / / Φιλτράρισμα στο Excel

Φιλτράρετε στο Excel

Φίλτρο τα δεδομένα του Excel αν θέλετε να εμφανίζονται μόνο εγγραφές που πληρούν ορισμένα κριτήρια.

1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων.

2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

Παράδειγμα φίλτρου

Εμφανίζονται τα βέλη στις κεφαλίδες της στήλης.

Φιλτράρετε τα Arrrows

3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη χώρα.

4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων για να διαγράψετε όλα τα πλαίσια ελέγχου και κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στις ΗΠΑ.

Κάντε κλικ στις ΗΠΑ

5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αποτέλεσμα. Το Excel εμφανίζει μόνο τις πωλήσεις στις ΗΠΑ.

Φιλτράρετε στο Excel

6. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο τεταρτημόριο.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων για να διαγράψετε όλα τα πλαίσια ελέγχου και κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο Qtr 4.

Κάντε κλικ στο κουμπί Qtr 4

8. Κάντε κλικ στο OK.

Αποτέλεσμα. Το Excel εμφανίζει μόνο τις πωλήσεις στις ΗΠΑ στο Qtr 4.

Φιλτράρετε στο Excel

9. Για να καταργήσετε το φίλτρο, στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Ταξινόμηση & φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση. Για να καταργήσετε το φίλτρο και τα βέλη, κάντε κλικ στο στοιχείο Φιλτράρισμα.

Διαγραφή φίλτρου

Επίσης διαβάστε: