/ / Excel VBA Do Until Loop

Excel VBA Do Until Loop

Vaikka tätä sivustoa ei käytetä kovin usein, saatat joutua tilanteeseen, jossa haluat käyttää sitä Tee Until Loop sisään Excel VBA. Do Untilin ja Loopin väliin tallennettu koodi toistetaan, kunnes Do Until -toiminnon jälkeinen osa on tosi.

Aseta komentopainike laskentatauluun ja lisää seuraavat koodiluokat:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Tulos, kun napsautat arkin komentopainiketta:

Excel VBA Do Until Loop

Selitys: kunnes i on korkeampi kuin 6, Excel VBA asettaa arvon 20 soluun rivi i: n ja sarakkeen 1 risteyksessä ja nousee i: llä. Tämän seurauksena arvo 20 sijoitetaan sarakkeeseen A kuusi kertaa (ei seitsemän, koska Excel VBA pysähtyy, kun i on 7).

Lue myös: