/ / Makron keskeyttäminen Excelissä

Makron keskeyttäminen Excelissä

Sinä pystyt keskeytä makro sisään kunnostautua milloin tahansa painamalla Esc tai Ctrl + Break.

Aseta komentopainike laskentatauluun ja lisää seuraavat koodiluokat:

Dim x As Long
x = 5

Do While x > 2
    x = x + 1
Loop

1. Napsauta arkin komentopainiketta. Tämä makro ei koskaan pysähdy, koska osa "Do While" jälkeen on aina totta (x on aina suurempi kuin 2).

2. Voit pysäyttää tämän ääretönpiirin painamalla Esc tai Ctrl + Break. Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin:

Koodi keskeytynyt valintaikkuna

3. Napsauta Lopeta, jos haluat lopettaa makron, napsauta Debug-painiketta ja katso makro Visual Basic -editorissa.

4. Lisää seuraava koodirivi koodin alkuun, jos et halua, että ohjelman käyttäjät voivat keskeyttää makron (ei suositella).

Application.EnableCancelKey = xlDisabled

5. Vaikka olet automaattisesti nollautunut xlInterrupt-tilaan makron lopussa, se on hyvää käytäntöä (kun käytät edellistä koodiriviä) makron lopettamiseksi seuraavalla koodirivillä:

Application.EnableCancelKey = xlInterrupt

Huomaa: Jos Excel jäätyy eikä et voi enää keskeyttää makroasi, paina Ctrl + Alt + Delete ja sulje Excel.

Lue myös: