/ / RANK funkcija u programu Excel

RANK funkcija u Excelu

Ovaj RANG funkcije Vraća položaj broja na popisu brojeva.

1. ako je treći argument je izostavljen (ili 0), nadmašiti zauzima najveći broj prvi, drugi najveći broj drugi, itd.

Silaznim redoslijedom

Napomena: kada možemo vući rang funkcije dolje, apsolutna referenca ($A$ 1: $A$ 9) ostaje ista, dok relativna referenca (A1) mijenja u A2, A3, A4, itd.

2. ako je treći argument 1, Excel zauzima najmanji broj prvi, drugi najmanji broj drugi, itd.

Uzlaznim redoslijedom

3. upotrijebite na čin. Funkcija AVG vratiti prosječni rang ako više od jednog broja ima isti rang.

Prosječni rang

Također pročitajte: