/ / ISERROR funkcija u programu Excel

ISERROR funkcija u programu Excel

Ovaj primjer ilustrira ISERROR funkcija u nadmašiti.

1. Na primjer, Excel prikazuje # DIV / 0! pogreška kada formula pokušava podijeliti broj za 0.

DIV / 0! greška

Funkcija ISERROR provjerava je li vrijednost pogreška i vraća TRUE ili FALSE.

2. Koristite funkciju IF i ISERROR. Ako ćelija sadrži pogrešku, vraća se vrijednost 5. Ako nije, vraća se vrijednost 100.

IsError funkcija u programu Excel

Također pročitajte: