/ / Kombinirani grafikon u programu Excel

Kombinirani grafikon u programu Excel

La kombinirani grafikon je grafikonom koji kombinira dvije ili više vrsta grafikona.

Da biste stvorili kombinirani grafikon, izvršiti sljedeće korake.

1. Odaberite raspon A1:C13.

Označavanje podataka u Excel

2. na kartici Umetanje, u grupi grafikoni pritisnite kombinirani okvir simbol.

Umetanje kombiniranog grafikona

3. pritisnite Stvori prilagođenu kombinirani grafikon.

Stvaranje prilagođene kombinirani grafikon

Pojavljuje se dijaloški okvir Umetni grafikon.

4. za kišnih dana niz, odaberite klasterirani stupac kao vrstu grafikona.

5. za dobiti niz, odaberite redak kao vrstu grafikona.

6. zemljište dobit serija na sekundarnu OS.

Umetanje kombinirani grafikon

7. Kliknite OK (U redu).

Proizlaziti:

Kombinirani grafikon u programu Excel

Također pročitajte: