/ / Excel VBA CurrentRegion Property

Excel VBA CurrentRegion Property

Ovaj primjer ilustrira Property CurrentRegion u Excel VBA, Trenutačna regija je raspon omeđen bilo kojom kombinacijom praznih redaka i praznih stupaca. Možete li pronaći trenutnu regiju ćelije A1?

Možete li pronaći trenutnu regiju ćelije A1?

Stavite gumb naredbe na radni list i dodajte sljedeću liniju koda:

Range("A1").CurrentRegion.Select

Rezultat kada kliknete gumb naredbe na listu:

Trenutna regija ćelije A1

Evo još jedan primjer. Možete li pronaći trenutnu regiju ćelije B3?

Možete li pronaći trenutnu regiju ćelije B3?

Kodirati:

Range("B3").CurrentRegion.Select

Proizlaziti:

Trenutna regija ćelije B3

Vrijednost 1 u retku 1 nema utjecaja na trenutni prostor ćelije B3. Redak 2 je prazan!

Također pročitajte: