/ / Excel VBA Do Until Loop

Excel VBA Do Until Loop

Iako se često ne koristi na ovim stranicama, možda se nalazite u situaciji u kojoj želite koristiti Činite do petlje u Excel VBA, Kôd koji se nalazi između "Do Do Until" i "Loop" će se ponavljati sve dok ne postane dio nakon Do Do to Until true.

Stavite gumb naredbe na radni list i dodajte sljedeće retke koda:

Dim i As Integer
i = 1

Do Until i > 6
    Cells(i, 1).Value = 20
    i = i + 1
Loop

Rezultat kada kliknete gumb naredbe na listu:

Excel VBA Do Until Loop

Obrazloženje: dok je i veći od 6, Excel VBA stavlja vrijednost 20 u ćeliju na presjeku reda i i stupca 1 i povećava ih za 1. Kao rezultat, vrijednost 20 će biti postavljena u stupac A šest puta (ne sedam jer Excel VBA prestaje kada sam jednak 7).

Također pročitajte: