/ / Prekinite makronaredbu u programu Excel

Prekinite makronaredbu u programu Excel

Možeš prekinite makronaredbu u nadmašiti u bilo kojem trenutku pritiskom na Esc ili Ctrl + Break.

Stavite gumb naredbe na radni list i dodajte sljedeće retke koda:

Dim x As Long
x = 5

Do While x > 2
    x = x + 1
Loop

1. Kliknite naredbeni gumb na listi. Ovaj makronaredbi nikada ne prestaje jer će dio nakon "Do While" biti uvijek istinit (x će uvijek biti veći od 2).

2. Da biste zaustavili ovu beskonačnu petlju, pritisnite Esc ili Ctrl + Break. Pojavit će se sljedeći dijaloški okvir:

Kôd Prekinut Dialog Box

3. Kliknite Kraj da biste završili makronaredbu, a zatim kliknite Debug kako biste pogledali makronaredbu u Visual Basic Editoru.

4. Dodajte sljedeću liniju koda na početku koda ako ne želite da korisnici vašeg programa mogu prekinuti vašu makronaredbu (ne preporučuje se).

Application.EnableCancelKey = xlDisabled

5. Iako se na kraju makronaredbe automatski vraća na xlInterrupt, to je dobra praksa (pri korištenju prethodne linije koda) da biste završili makronaredbu sljedećom šifrom:

Application.EnableCancelKey = xlInterrupt

Napomena: Ako se Excel zamrzne i više ne možete prekinuti makronaredbu, pritisnite Ctrl + Alt + Delete i zatvorite Excel.

Također pročitajte: