/ / Veličina retka u programu Excel VBA

Veličina retka u programu Excel VBA

Da biste dobili veličina polja u Excel VBA, možete koristiti funkcije UBound i LBound.

Stavite gumb naredbe na radni list i dodajte sljedeće retke koda:

1. Prvo, moramo proglasiti polje. Naš niz ima dvije dimenzije. Sastoji se od 5 redaka i 2 stupca. Također izjavljujte dvije varijable tipa Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

Polje može izgledati ovako.

Veličina retka u programu Excel VBA

2. Zatim dobivamo veličinu polja. Dodajte sljedeće retke kôda:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

UBound (Films, 1) daje gornju granicu prve dimenzije, što je 5.
LBound (Films, 1) daje donju granicu prve dimenzije, što je 1.

UBound (Films, 2) daje gornju granicu druge dimenzije, što je 2.
LBound (Films, 2) daje donju granicu druge dimenzije, što je 1.

Kao rezultat, x je jednak 5 i y jednak 2.

3. Koristimo MsgBox kako bismo prikazali broj elemenata polja.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Proizlaziti:

Veličina retka rezultata

Također pročitajte: