/ / Excel VBA tekstualni okvir

Excel VBA tekstualni okvir

Tekstni okvir je prazno polje u kojem korisnik može popuniti tekst. Za izradu a tekstualni okvir u Excel VBA, izvršite sljedeće korake.

1. Na kartici Razvojni program kliknite Umetni.

2. U grupi ActiveX Controls, kliknite Text Box.

Stvorite tekstni okvir u programu Excel VBA

3. Povucite gumb naredbe i okvir za tekst na radnom listu.

4. Desnom tipkom miša kliknite gumb naredbe (provjerite je li odabran način rada Dizajn).

5. Kliknite Prikaz koda.

Prikaz koda

Bilješka: možete promijeniti titlu i naziv kontrolnog sustava desnim klikom na kontrolu (provjerite je li odabran način rada Dizajn), a zatim kliknite Svojstva. Promijenite naslov gumba naredbe za uvoz podataka. Za sada ćemo ostaviti TextBox1 kao naziv tekstualnog okvira.

6. Dodajte sljedeću liniju koda:

TextBox1.Text = "Data imported successfully"

7. Pritisnite gumb naredbe na listi (provjerite je li način dizajna poništen).

Proizlaziti:

Tekstni okvir

8. Da biste izbrisali tekstni okvir, upotrijebite sljedeću retku koda:

TextBox1.Value = ""

Napomena: iako u nekim situacijama može biti korisno izravno staviti tekstni okvir na svoj radni list, tekstualni okvir je osobito koristan kada se stavi na korisnički obrazac.

Također pročitajte: