/ / Excel VBA potvrdni okvir

Okvir za izbor programa Excel VBA

Potvrdni okvir je polje koje se može provjeriti za pohranu podataka. Za izradu a potvrdni okvir u Excel VBA, izvršite sljedeće korake.

1. Na kartici Razvojni program kliknite Umetni.

2. U grupi ActiveX Controls, kliknite Potvrdni okvir.

Izradite potvrdni okvir u programu Excel VBA

3. Povucite potvrdni okvir na vašem radnom listu.

4. Desnom tipkom miša kliknite potvrdni okvir (provjerite je li odabran nacin dizajna).

5. Kliknite Prikaz koda.

Prikaz koda

Bilješka: možete promijeniti titlu i naziv kontrolnog sustava desnim klikom na kontrolu (provjerite je li odabran način rada Dizajn), a zatim kliknite Svojstva. Promijenite naslov potvrdnog okvira u MyCheckBox. Za sada ćemo ostaviti CheckBox1 kao ime potvrdnog okvira.

6. Dodajte sljedeće retke koda:

If CheckBox1.Value = True Then Range("D2").Value = 1
If CheckBox1.Value = False Then Range("D2").Value = 0

7. Kliknite potvrdni okvir na listi (provjerite je li način dizajna poništen).

Proizlaziti:

Potvrdni okvir True

Označite okvir Lažni

Iako je u nekim situacijama korisno izravno staviti potvrdni okvir na svoj radni list, potvrdni okvir je osobito koristan kada se stavi na Userform.

Također pročitajte: